Útočisko termitov a iných drevožrútov

Andrew Burns Australia House Niigata Prefecture Japan 2012

Z toho interiéru na prvý pohľad upútala masa dreva v kontraste s cestou za verandou. Prvý dojem z nevšednosti ešte podporí pár názvov a geografigkých údajov – Andrew Burns, Australia House, Niigata Prefecture, Japan 2012. O tom, že nejde o hociaké útočisko termitov a iných drevožrútov, už napovie bližší pohľad do interiéru.

 

 

 

Ach tie schodiská

ach tie schodiská. už sme hovorili o tom, aké miesto má schodisko v priestore. je to jednou z najväčších výziev v interiéri. existuje mnoho foriem a nápadov, ako zvládnuť prepojenie jednotlivých podlaží. večnou otázkou ostane vhodný výber materiálov pre schodiskové stupne, stvárnenie zábradlia a madiel, nosná konštrukcia ramien a nakoniec, detaily a technické prevedenie. zjednodušenie by sa dalo povedať: ak si chceš preklepnúť svojho architekta, nechaj ho nakresliť tvoje nové schody… veľa sa dozvieš