Interiér na papieri.

Na papieri je možné všetko. Ponúkame realizovateľné návrhy s podmienkami, ktoré určujete vy. Navrhujeme moderné kancelárie dobré pre zamestnancov. Interiéry, ktoré v sebe spájajú inováciu, funkčné rozdelenie a efektívne využitie priestoru.

Priestorové usporiadanie - Space planning

Sme špecialisti v plánovaní kancelárií s cieľom majstrovsky využiť a zlepšiť potenciál priestoru. Aby sme pochopili vaše požiadavky a potreby, budeme s vami od počiatočného konceptu bezprostredne spolupracovať. Veríme, že správne priestorové usporiadanie, tzv. space plan & test fit 

Čo je to space planning, dispozičné riešenie?

Pôvodná dispozícia

Keď hľadáte nové miesto pre vašu firmu, nájomca ponúka priestor o ktorom viete málo. Pri obhliadke sa dozviete, aké sú technické parametre, ako – osvetlenie, vetranie, kúrenie či chladenie. Nedozviete sa však, čo priestor ponúka pre špecifiké požiadavky vašej firmy a vašich zamestnancov.

Čo môžete urobiť, je vziať nás na obhliadku. Videli sme veľa priestorov a poznáme administratívne budovy. Pomôžeme vám s komunikáciou s nájomncom.

Priestor versus požiadavky

Väčšina firiem v kanceláriách združuje štyri hlavné druhy činností – riadiacu, administratívnu, obchodnú a výrobnú. Prepojenie a pomer týchto činností je v každej firme iný, čím sa menia a aj požiadavky na priestorové usporiadanie kancelárií.

Spaceplan robíme pre vás tak, aby ste ho s ľahkosťou dokázali vyhodnotiť. Povieme vám o výhodách aj nevýhodách priestoru.

Rekonštrukcia kancelárie

Mottom nášho podnikania je výrok starovekého Heraklita “Jediná istota je zmena.” Na zmenu musíme byť pripravený, pretože s istotou príde. Rekonštrukcia je ďalšia cesta, ktorou môžete vydať ak sa potrebujete prispôsobiť novej situácii.

Navrhujeme kancelárie najmenej na päť rokov dopredu. To je čas, kedy vám bude priestor slúžiť bez toho, aby ste museli veci zásadne meniť.

Spaceplan

Renovácia kancelárskych priestorov je lacnejšia ako presťahovanie, preto získate vyššiu návratnosť investícií. Vyžaduje lepšie plánovanie, lebo proces zmeny bude mať vplyv na chod kancelárie.

Alternatív, ktorými je možné priestor dozdeliť je nespočet. Naše návrhy sú v súlade s predpismi a vašimi požiadavkami.

Alternatívy a opcie

Hľadať variabilitu po zapracovaní požiadaviek a predpisov je náročná úloha, ktorú vyriešime návrhmi, ktoré sú realistické, zdravé a životaschopné.

Našim cieľom je ponúknuť najlepšie riešenie. Veľa dobrých riešení tento cieľ nenahradí. Naša práca má zmysel, keď vám pomôže k zmene, ktorá bude pozitívna aj pre zamestnancov.

Jednotný prehľad

Naše návrhy sú premyslené a vieme ich obhájiť. Pomôžeme vám pri mnohých rozhodnutiach a pripravíme pevný základ projektu. Správne porozumenie rozsahu smeruje k správnemu rozdeleniu úloh.

Pracujeme efektívne, máme komplexný prehľad

zmení a zefektívni spôsob práce vašich zamestnancov. V interiéroch vytvárame vhodnú kombináciu otvorených kancelárií s menšími, tichými kanceláriami a spoločenskými priestormi. Vytvárame také kancelárske priestory, kde zamestnanci majú možnosť výberu z pracovných prostredí určených pre rôzne typy aktivít ako práca, stretnutia, spolupráca, súkromie, tvorivosť a koncentrácia. Priestory, kde sa zamestnanci cítia dobre a radi v nich trávia čas.

Návrh - Interiérový dizajn

Kvalitný a premyslený návrh kancelárie je základom pre úspešné fungovanie každej firmy. Interiérový dizajn

Čo je interiérový dizajn?

Rozmiestnenie nábytku

Na základe spaceplanu (dispozičného riešenia) určíme presné rozmiestnenie nábytku. Od todo sa odvíja, kde budú ovládacie a technologické prvky interiéru.

Prehľad atypického nábytku

Atypický nábytok je náročnejší na prípravu a je závislý od stavebnej pripravenosti. Preto je dobré venovať sa týmto prvkom na začiatku projektu.

Výkresy stolárskych prvkov

Na základe tejto dokumentácie je možné naceniť a vyrobiť atypický nábytok. Vyrábame stolárske prvky.

Podlahy

Návrh povrchových úprav podlahy definuje hranice materiálov a kladačský plán

Osvetlenie a stropy

Osvetlenie je dôležitou súčasťou zdravých priestorov. Na každý návrh vypracujeme svetelnú štúdiu. Dobré svetlo je základom pre efektívnu prácu.

Steny

Návrh povrhových úprav vertikálnych plôcch stien, stĺpov definuje budúcu polohu farebných malieb, obkladov, tapiet, omietok a pod.

Pohľady, vizualizácie

Súčasťou dokumentácie sú výkresy jednotlivých stien miestností. 3D vizualizácie je finálnym vyobrazením návrhu.
dokáže reflektovať podstatu vášho podnikania a tak zlepšiť pracovné postupy, zväčšiť synergie medzi oddeleniami a príležitosti na zvýšenie produktivity. Navrhujeme inovatívne a efektívne kancelárie, ktoré nie sú len dizajnovým projektom, ale najmä projektom, ktorý prináša pozitívne zmeny.

Ďalšie dizajnérske služby

 • Redizajn korporátnych prevádzok

 • Dizajn manuály interiérov

 • Firemná identita 

 • Výber interiérových prvkov, materiálov, štruktúr a farieb

Využite našu službu Test fit online zadarmo

KENDU pre vás vypracuje Test fit kancelárskych priestorov. Pracujeme pre firmy, agentov, zástupcov nájomcov, majiteľov budov, developerov. Vyplňte krátky online dotazník a do 3 pracovných dní pre vás vypracujeme test fit. Možno vám zavoláme, pokiaľ by nám nebolo niečo z vašich podkladov jasné.

Všetky výkresy a podklady, ktoré pre vás vypracujeme ostávajú majetkom KENDU. Licencia na sprístupnenie dokumentácie potencionálnym nájomníkom podlieha písomnému súhlasu KENDU. Využitím našej online služby Test fit súhlasíte s týmito podmienkami.

Chcete vidieť čo je obsahom služby Test fit online? Rolujte nižšie, detaily nájdete pod dotazníkom.

Dnes máte šťastný deň

Dotazník pre váš Test fit

Vaše údaje

Pre koho má Test fit slúžiť?

<strong>Sme realitná kancelária a konzultačná spoločnosť</strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme majitelia budovy, developer, správca </strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme firma</strong> - test fit je pre naše účely

Vaša predstava o priestore

Požiadavky na funkčné využitie priestoru

Recepcia (1-2 ľudia)Čakacia zóna pre recepciuSamostatná kancelária pre CEOVeľká rokovacia miestnosť (10-16 ľudí)Kuchynka s drezom, umývačkou riadu, chladničkou a pod.Jedáleň pri kuchynkeServerPríručný sklad

Priložte výkresy, foto, dokumenty. K analýze Test fit potrebujeme aj CAD verzie výkresov(DGW, DGN, DXF a pod.). Pre viac súborov použite ZIP archív. (max 25MB)

Iné požiadavky, počty oddelení s počtom ľudí, špeciálne zariadenia a podobne.

Požiadavky na spracovanie Test fit

Kedy najneskôr Test fit potrebujete?

Okrem Test fit, aké dokumenty potrebujete?

Detailný rozpočetČasový harmonogramOrganizačný plán a spôsob realizácie dielaProjekt interiéru s vizualizáciamiRiadenie realizácie interiéruZoznam našich kapacít a skúsekonstíNaše referencie z podobných projektov

Akou formou vám Test fit doručíme a odprezentujeme?

Osobná prezentácia (alebo video konferencia)Poslať emailomPoslať v tlačenej verzii

Kópia tejto správy bude odoslaná na Váš e-mail.

Predtým ako nám pošlete požiadavku, skontrolujte formulár, uveďte nám do správy relevantné informácie


Výsledok online služby Test fit

Tieto služby Vám poskytneme bezplatne

I. Pôdorysné usporiadanie pracovných priestorov

II. Posúdenie priestorov z hľadiska požiadaviek hygieny

III. Časový harmonogram

Kliknite sem a využite našu službu Test fit pre

KENDU pre vás vypracuje Test fit online 

Čo je Test fit?

Test fit je základné priestorové usporiadanie kancelárii, ktoré obsahuje všetky požiadavky, ktoré vaša firma má. Test fit pre vás overí, potvrdí alebo vyvráti vhodnosť zvolených priestorov na zriadenie požadovaných kancelárii.

Pri využití služby Test fit online dostanete od nás pôdorysné riešenie, vyhodnotenie kvality priestorov z hľadiska hygieny ale aj časový plán na realizáciu interiéru.

I. Pôdorysné usporiadanie pracovných priestorov

II. Posúdenie priestorov z hľadiska požiadaviek hygieny

III. Časový harmonogram

kancelárskych priestorov. Pracujeme pre firmy, agentov, zástupcov nájomcov, majiteľov budov, developerov. Vyplňte krátky online dotazník a do 3 pracovných dní pre vás vypracujeme test fit. Možno vám zavoláme, pokiaľ by nám nebolo niečo z vašich podkladov jasné.

Všetky výkresy a podklady, ktoré pre vás vypracujeme ostávajú majetkom KENDU. Licencia na sprístupnenie dokumentácie potencionálnym nájomníkom podlieha písomnému súhlasu KENDU. Využitím našej online služby Test fit súhlasíte s týmiti podmienkami.

Dotazník pre váš Test fit

Vaše údaje

Pre koho má Test fit slúžiť?

<strong>Sme realitná kancelária a konzultačná spoločnosť</strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme majitelia budovy, developer, správca </strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme firma</strong> - test fit je pre naše účely

Vaša predstava o priestore

Požiadavky na funkčné využitie priestoru

Recepcia (1-2 ľudia)Čakacia zóna pre recepciuSamostatná kancelária pre CEOVeľká rokovacia miestnosť (10-16 ľudí)Kuchynka s drezom, umývačkou riadu, chladničkou a pod.Jedáleň pri kuchynkeServerPríručný sklad

Priložte výkresy, foto, dokumenty. K analýze Test fit potrebujeme aj CAD verzie výkresov(DGW, DGN, DXF a pod.). Pre viac súborov použite ZIP archív. (max 25MB)

Iné požiadavky, počty oddelení s počtom ľudí, špeciálne zariadenia a podobne.

Požiadavky na spracovanie Test fit

Kedy najneskôr Test fit potrebujete?

Okrem Test fit, aké dokumenty potrebujete?

Detailný rozpočetČasový harmonogramOrganizačný plán a spôsob realizácie dielaProjekt interiéru s vizualizáciamiRiadenie realizácie interiéruZoznam našich kapacít a skúsekonstíNaše referencie z podobných projektov

Akou formou vám Test fit doručíme a odprezentujeme?

Osobná prezentácia (alebo video konferencia)Poslať emailomPoslať v tlačenej verzii

Kópia tejto správy bude odoslaná na Váš e-mail.

Predtým ako nám pošlete požiadavku, skontrolujte formulár, uveďte nám do správy relevantné informácie

Bystrá re-kreácia.

Realizujeme, renovujeme a vybavujeme kancelárske priestory na mieru. Našou stratégiou je dizajn, na ktorom staviame naše procesy. Rekonštrukcia, renovácia, relokácia sú modely s ktorými pracujeme. Pomáhame vám robiť bystré zmeny.

Vybavenie kancelárií

Zabezpečujeme kompletné  vybavenie interiérov 

Pozrite si naše video z inštalácie v Bruseli

vrátane dodávky profesií, osvetlenia, kancelárskeho nábytku, akustických a stolárskych prvkov na mieru. Aj správne vybavenie interiérov vie hodnotne reflektovať váš biznis, značku a kultúru. Má obrovský vplyv na motiváciu zamestnancov, dokonca na ich vôľu vstať z postele s nadšením každý deň. Ľudia totiž trávia väčšinu aktívneho času v práci. Dajte svojim zamestnancom niečo, na čo sa môžu tešiť a kde chcú ochotne tráviť čas. 

Renovácie kancelárií

Je pravdepodobné, že od poslednej renovácie priestorov sa vo vašom podnikaní mnohé zmenilo. Kancelárska technika a vybavenie interiérov sa neustále vyvíja, aby sa mohla zvýšiť produktivita a flexibilita pracovného prostredia. Interiér oživí  renovácia kancelárií 

Čo potrebujete vedieť ak sa rozhodujete pre zmenu?

Keď kancelárske priestory vyzerajú unavene a sú na konci nájmu, mnohí si kladú otázku, či zostať alebo presťahovať svoje podnikanie. Pri tejto dileme zvážte nasledovné:

 • Či si vás chce prenajímateľ udržať ako nájomcu. Ak áno, dobré rokovania môžu viesť k obnoveniu nájmu. Pomôžeme vám vyjednávať a poukázať na pridanú hodnotu renovovaných interiérov.
 • Ako renovácia zlepší optimalizáciu priestoru. Nové priestory totiž vždy lákajú vytvárať nové veci na inom mieste bez skutočného zamyslenia sa nad možnosťami, čo by mohla modernizácia kancelárií priniesť. Navrhneme vám vhodnú upcykláciu jestvujúceho interiérového vybavenia. Zo starého vyrobíme niečo 'nové' a vskutku originálne.
 • Zamestnanci považujú modernizáciu za pozitívnu investíciu do budúcnosti firmy, presťahovaním o niektorých prídete. Vytvoríme interiéry, kde sa budú cítiť hrdo, nadšene a príjemne.
 • Renovácia kancelárskych priestorov je lacnejšia ako presťahovanie, čím získate vyššiu návratnosť investícií.
. Prebudíte nadšenie svojich zamestnancov. Zvýšite nielen ich produktivitu, ale aj optimalizáciu interiéru, produktívnejší a modernejší priestor a flexibilné riešenia dispozície.

Ďalšie realizačné služby

 • Fit-out interiérov

 • Dodávka interiérových profesií

 • Výroba stolárskych, klampiarskych a akustických prvkov

 • Konzultácie a poradenstvo

Riadenie pod kontrolou.

Manažujeme všetky interiérové procesy. Od výberu priestoru dohliadneme na to, aby každý vedel čo má robiť. Koordinujeme dodávateľov, výrobcov, montážnikov, držíme každého v pláne a rozpočte.

Projektový manažment

Spravujeme celý proces vybavenia interiéru načas a v rozpočte. Koordinujeme dodávateľov, profesie a výrobu interiéru. Riadime priebeh realizácie 

Vypracujeme časový plán

Bez riadneho plánu sa projekt nemusí skončiť pekne. Najmä ak potrebujete situáciu riešiť efektívne. Náš časový plán bude odrazovým mostíkom pre sledovanie termínov

Zadefinujeme štruktúru riadenia projektu

Keď budete zariaďovať svoje priestory, môžete sa vydať viacerými smermi. Pômožeme vám zadefinovať základný model projektu, ktorý rozdelí zodpovednosti a riziká. Medzi dvomi načrtnutými schémami je veľká zmena, i keď sa to tak nemusí na prvý pohľad javiť.

Pripravíme špecifikácie všetkých prvkov

To, čo budete preju kanceláriu potrebovať, musí byť presne zachytené, aby ste mohli dostávať relevantné a porovnateľné ponuky.


Naceníme a získame cenové ponuky od dodávateľov a výrobcov

Rozpočet je základ pre každý zvládnutý projekt. Bez toho, koľko to bude celé stáť sa nepohnete. Potrebujete čo najpresnejšie informácie, aby ste sa v polovici projektu nemuseli obzerať po zmenách, ktoré prinesú viac škody ako osohu.

Skontrolujeme súlad s predpismi

Keď vytvárate priestory pre zamestnancov, musíte spĺňať mnohé kritéria, ktoré predpisujú naše zákony. Častokrát sa stretávame s projektami, ktré nespĺňajú už základné parametre, požadované normami a vyhláškami. Pritom, tie su často minimálne.

, obstarávame nábytok, interiérové vybavenie a výrobky na mieru. Riešime za vás úradné požiadavky a povinnosti, odborné zastupovanie a konzultácie pri jednaní s prenajímateľom. Postaráme sa naozaj o všetko, aby ste sa vy mohli sústrediť na vaše podnikanie.

Súvisiace služby

 • Rozpočty a optimalizácia nákladov

 • Cenové riadenie

 • BOMA štandarty pre výpočet prenajímateľných plôch

 • Riadenie projektov podľa FIDIC princípov

 • Pasportizácia vybavenia interiéru
 • Poprojektová starostlivosť

 • Poradenská činnosť

Náš proces.

01

Uskutočniteľnosť (feasibity)

Táto počiatočná fáza projektu zahŕňa predbežnú štúdiu umiestnenia kancelárii space plan & test fit 

Čo je to space planning, dispozičné riešenie?

Pôvodná dispozícia

Keď hľadáte nové miesto pre vašu firmu, nájomca ponúka priestor o ktorom viete málo. Pri obhliadke sa dozviete, aké sú technické parametre, ako – osvetlenie, vetranie, kúrenie či chladenie. Nedozviete sa však, čo priestor ponúka pre špecifiké požiadavky vašej firmy a vašich zamestnancov.

Čo môžete urobiť, je vziať nás na obhliadku. Videli sme veľa priestorov a poznáme administratívne budovy. Pomôžeme vám s komunikáciou s nájomncom.

Priestor versus požiadavky

Väčšina firiem v kanceláriách združuje štyri hlavné druhy činností – riadiacu, administratívnu, obchodnú a výrobnú. Prepojenie a pomer týchto činností je v každej firme iný, čím sa menia a aj požiadavky na priestorové usporiadanie kancelárií.

Spaceplan robíme pre vás tak, aby ste ho s ľahkosťou dokázali vyhodnotiť. Povieme vám o výhodách aj nevýhodách priestoru.

Rekonštrukcia kancelárie

Mottom nášho podnikania je výrok starovekého Heraklita “Jediná istota je zmena.” Na zmenu musíme byť pripravený, pretože s istotou príde. Rekonštrukcia je ďalšia cesta, ktorou môžete vydať ak sa potrebujete prispôsobiť novej situácii.

Navrhujeme kancelárie najmenej na päť rokov dopredu. To je čas, kedy vám bude priestor slúžiť bez toho, aby ste museli veci zásadne meniť.

Spaceplan

Renovácia kancelárskych priestorov je lacnejšia ako presťahovanie, preto získate vyššiu návratnosť investícií. Vyžaduje lepšie plánovanie, lebo proces zmeny bude mať vplyv na chod kancelárie.

Alternatív, ktorými je možné priestor dozdeliť je nespočet. Naše návrhy sú v súlade s predpismi a vašimi požiadavkami.

Alternatívy a opcie

Hľadať variabilitu po zapracovaní požiadaviek a predpisov je náročná úloha, ktorú vyriešime návrhmi, ktoré sú realistické, zdravé a životaschopné.

Našim cieľom je ponúknuť najlepšie riešenie. Veľa dobrých riešení tento cieľ nenahradí. Naša práca má zmysel, keď vám pomôže k zmene, ktorá bude pozitívna aj pre zamestnancov.

Jednotný prehľad

Naše návrhy sú premyslené a vieme ich obhájiť. Pomôžeme vám pri mnohých rozhodnutiach a pripravíme pevný základ projektu. Správne porozumenie rozsahu smeruje k správnemu rozdeleniu úloh.

Pracujeme efektívne, máme komplexný prehľad

. Dozvieme sa viac o vás a vašich ambíciách týkajúcich sa projektu spolu s vašimi časovými plánmi a rozpočtami. Budeme s vami spolupracovať na vypracovaní podrobného stručného prehľadu a identifikácii vašich preferencií v dizajne.
02

Koncept

Konceptuálny dizajn je začiatkom tvorivého procesu. Začíname definovať povrchové úpravy, štýly dizajnu. Vypracujeme pre vaše kancelárie architektonické rozloženia. Vytvoríme rendre a základné 3D modely popisujúce objemové aspekty dizajnu.
03

Rozvíjanie dizajnu

Počas fázy rozvíjania dizajnu sa dostávame do podrobností schém Interiérový dizajn

Čo je interiérový dizajn?

Rozmiestnenie nábytku

Na základe spaceplanu (dispozičného riešenia) určíme presné rozmiestnenie nábytku. Od todo sa odvíja, kde budú ovládacie a technologické prvky interiéru.

Prehľad atypického nábytku

Atypický nábytok je náročnejší na prípravu a je závislý od stavebnej pripravenosti. Preto je dobré venovať sa týmto prvkom na začiatku projektu.

Výkresy stolárskych prvkov

Na základe tejto dokumentácie je možné naceniť a vyrobiť atypický nábytok. Vyrábame stolárske prvky.

Podlahy

Návrh povrchových úprav podlahy definuje hranice materiálov a kladačský plán

Osvetlenie a stropy

Osvetlenie je dôležitou súčasťou zdravých priestorov. Na každý návrh vypracujeme svetelnú štúdiu. Dobré svetlo je základom pre efektívnu prácu.

Steny

Návrh povrhových úprav vertikálnych plôcch stien, stĺpov definuje budúcu polohu farebných malieb, obkladov, tapiet, omietok a pod.

Pohľady, vizualizácie

Súčasťou dokumentácie sú výkresy jednotlivých stien miestností. 3D vizualizácie je finálnym vyobrazením návrhu.
. Upravíme vnútorné rozmiestnenie a určíme kľúčové povrchové úpravy a materiály pre podlahy, steny, nábytok atď., Pričom definujeme koncepcie osvetlenia a požiadavky na technológie.
04

Technické riešenie

S odsúhlaseným návrhom sa dostávame do fázy technického návrhu, kde pripravíme koordinovaný projekt s podrobným technickým a stavebným balíčkom vrátane všetkých navrhovaných a nových detailov pre stavbu.
05

Výrobné podklady

Dokončili sme technické a konštrukčné podrobnosti. Pripravíme podrobné plány dokončovacích prác a špecifikácie nábytku a zariadení pre každú oblasť v objekte, navrhneme stolárske, sanitárne či elektro-technické požiadavky na výberové konanie.
06

Tender

Po dokončení fázy technických a výrobných podkladov sa začne výberové konanie. Spolupracujeme s vaším obchodným tímom, aby sme vám poradili o najlepšej forme zmluvy a vhodných dodávateľov. Spoločne pripravíme výberové konanie a vypracujeme stavebný program a harmonogranm montáží.
07

Mobilizácia

Po výbere dodávateľa uskutočníme workshopy, ktoré s nimi podrobne preskúmajú návrhy a poradíme o akýchkoľvek špecializovaných subdodávateľských prvkoch projektu a pomôžeme im pri mobilizácii zdrojov podľa potreby.
08

Realizácia

Kým prebéhajú práce, budeme úzko spolupracovať s dodávateľmi stavby a nábytku, aby sme dosiahli úspešnú implementáciu nášho návrhu spolu s inštaláciou a uvedením všetkých súvisiacich technologických zariadení do prevádzky.
09

Odovzdanie projektu

Po ukončení projektu navštívime priestor, kde preveríme všetky práce a podľa potreby pripravíme plán na odstránenie vád a nedorobkov. Navrhneme nápravu nedostatkov a pomôžeme projektovému manažérovi pripraviť a vydať osvedčenie o dokončení projektu.