Skip to main content

Akustické prvky v open-plan kanceláriách

Open-plan kancelárie so sebou prinášajú mnohé výhody ako lepšiu komunikáciu, tímového ducha či flexibilitu. Avšak otvorený priestor bez akustických úprav sa môže rýchlo premeniť na neefektívne a stresujúce pracovné prostredie plné rušivých zvukov. Preto by k modernému open-space dizajnu mali patriť aj premyslené akustické prvky.

Jedným zo základných opatrení je rozdeliť veľkú kancelársku plochu na menšie relatívne odhlučnené zóny, ktoré lepšie podporujú požadované aktivity ako napr. tímovú spoluprácu, súkromnú prácu, telefonovanie či stretnutia. Delenie priestoru umožňujú akustické priečky, paravány alebo akustické stropy.

Dôležitým prvkom je stlmenie ozveny odrážajúcej sa od tvrdých plôch ako sú betónové stropy alebo veľké presklené steny. Na tento účel nám poslúžia akustické panely, obklady alebo podstropné prvky z materiálov pohltujúcich hluk, akým je špecializovaná akustická vlna alebo perlit.

Problematické môžu byť tiež údery a šuchoty prenášajúce sa cez podlahu. Tomuto nežiaducemu efektu zabránime použitím tlmiacich podláh či akustických rohoží pod stolmi. Naopak, mnohí podceňujú dopad zvukovej pohody – príjemnú pracovnú atmosféru vytvoríme mäkkým čalúneným sedením a zónami na neformálne stretnutia.

Case study: Akustické úpravy v pobočke Amazon

Pobočka spoločnosti Amazon s viac ako 300 zamestnancami bojovala s rušivými hlukovými prejavmi v open-space kancelárskom priestore, čo výrazne znižovalo produktivitu práce. Najskôr sme navrhli vytvorenie oddelených zón – na spoločnú prácu tímu, súkromnú prácu a telefonovanie, miestnosť na stretávania.

Stropy kancelárií obložené dekoračnými akustickými panelmi výrazne utlmili odraz hluku. Kritické miesta vystužené akustickými celami ako telefonáreň či miestnosť na stretnutia.

Pre zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti sme osadili špecifické protihlukové podlahy, kompletne čalúnené rohože okolo stolových zón a masívne záclony v časti s presklenými stenami. Celkovým akustickým úpravám napomohla aj čalúnená sadrokartonová stena s rastlinou dekoráciou a ďalšie prvky ako retro akustické privátne sedacie boxy.

Výsledkom bol podstatný pokles sťažností od open-space zamestnancov na rušivé zvuky, lepšia koncentrácia a produktivita práce. Dokonca sa znížila aj fluktuácia.

Praktické ukážky:

1. Akustický absorbčný obklad stropov zložený z perforovaných drevených panelov eliminuje vznik och vadiacej ozveny.

2. Masívny čalúnený paravan z akustickej PES vlny oddeľuje hlučnejšiu a pokojnejšiu zónu.

3. Akustické priečky z makroceluárneho polyuretánu s perforáciou a akustickou vlnou oddeľujú menšie uzatvorené miestnosti ako sú telefonárne či zasadačky.

4. Čalúnené akustické boxy v retro dizajne poskytujú dočasné súkromie.

5. Akustické podlahy pod stolmi z bezohľadných, prírodných materiálov eliminujúcich kročajovú nepriezvučnosť.

6. Čalúnené mobilné paravány, priečky a deliče otvorených priestorov napomáhajú funkčnému zónovaniu.

Dobrá akustika modernými materiálmi je základom efektívneho pracovného prostredia, kde môžu zamestnanci fungovať prirodzeným spoločenským spôsobom bez toho, aby ich neželané zvuky rušili a vyčerpávali. Je dôležitou súčasťou ergonomických a udržateľných kancelárií.