Skip to main content

Rozmiestnenie nábytku

Na základe spaceplanu (dispozičného riešenia) určíme presné rozmiestnenie nábytku. Od todo sa odvíja, kde budú ovládacie a technologické prvky interiéru.

Prehľad atypického nábytku

Atypický nábytok je náročnejší na prípravu a je závislý od stavebnej pripravenosti. Preto je dobré venovať sa týmto prvkom na začiatku projektu.

Výkresy stolárskych prvkov

Na základe tejto dokumentácie je možné naceniť a vyrobiť atypický nábytok. Vyrábame stolárske prvky.

Podlahy

Návrh povrchových úprav podlahy definuje hranice materiálov a kladačský plán

Osvetlenie a stropy

Osvetlenie je dôležitou súčasťou zdravých priestorov. Na každý návrh vypracujeme svetelnú štúdiu. Dobré svetlo je základom pre efektívnu prácu.

Steny

Návrh povrhových úprav vertikálnych plôcch stien, stĺpov definuje budúcu polohu farebných malieb, obkladov, tapiet, omietok a pod.

Pohľady, vizualizácie

Súčasťou dokumentácie sú výkresy jednotlivých stien miestností. 3D vizualizácie je finálnym vyobrazením návrhu.