Skip to main content

Vypracujeme časový plán

Bez riadneho plánu sa projekt nemusí skončiť pekne. Najmä ak potrebujete situáciu riešiť efektívne. Náš časový plán bude odrazovým mostíkom pre sledovanie termínov

Zadefinujeme štruktúru riadenia projektu

Keď budete zariaďovať svoje priestory, môžete sa vydať viacerými smermi. Pômožeme vám zadefinovať základný model projektu, ktorý rozdelí zodpovednosti a riziká. Medzi dvomi načrtnutými schémami je veľká zmena, i keď sa to tak nemusí na prvý pohľad javiť.

Pripravíme špecifikácie všetkých prvkov

To, čo budete preju kanceláriu potrebovať, musí byť presne zachytené, aby ste mohli dostávať relevantné a porovnateľné ponuky.

Naceníme a získame cenové ponuky od dodávateľov a výrobcov

Rozpočet je základ pre každý zvládnutý projekt. Bez toho, koľko to bude celé stáť sa nepohnete. Potrebujete čo najpresnejšie informácie, aby ste sa v polovici projektu nemuseli obzerať po zmenách, ktoré prinesú viac škody ako osohu.

Skontrolujeme súlad s predpismi

Keď vytvárate priestory pre zamestnancov, musíte spĺňať mnohé kritéria, ktoré predpisujú naše zákony. Častokrát sa stretávame s projektami, ktré nespĺňajú už základné parametre, požadované normami a vyhláškami. Pritom, tie su často minimálne.