Skip to main content

Pôvodná dispozícia

Keď hľadáte nové miesto pre vašu firmu, nájomca ponúka priestor o ktorom viete málo. Pri obhliadke sa dozviete, aké sú technické parametre, ako – osvetlenie, vetranie, kúrenie či chladenie. Nedozviete sa však, čo priestor ponúka pre špecifiké požiadavky vašej firmy a vašich zamestnancov.

Čo môžete urobiť, je vziať nás na obhliadku. Videli sme veľa priestorov a poznáme administratívne budovy. Pomôžeme vám s komunikáciou s nájomncom.

Priestor versus požiadavky

Väčšina firiem v kanceláriách združuje štyri hlavné druhy činností – riadiacu, administratívnu, obchodnú a výrobnú. Prepojenie a pomer týchto činností je v každej firme iný, čím sa menia a aj požiadavky na priestorové usporiadanie kancelárií.

Spaceplan robíme pre vás tak, aby ste ho s ľahkosťou dokázali vyhodnotiť. Povieme vám o výhodách aj nevýhodách priestoru.

Rekonštrukcia kancelárie

Mottom nášho podnikania je výrok starovekého Heraklita “Jediná istota je zmena.” Na zmenu musíme byť pripravený, pretože s istotou príde. Rekonštrukcia je ďalšia cesta, ktorou môžete vydať ak sa potrebujete prispôsobiť novej situácii.

Navrhujeme kancelárie najmenej na päť rokov dopredu. To je čas, kedy vám bude priestor slúžiť bez toho, aby ste museli veci zásadne meniť.

Spaceplan

Renovácia kancelárskych priestorov je lacnejšia ako presťahovanie, preto získate vyššiu návratnosť investícií. Vyžaduje lepšie plánovanie, lebo proces zmeny bude mať vplyv na chod kancelárie.

Alternatív, ktorými je možné priestor dozdeliť je nespočet. Naše návrhy sú v súlade s predpismi a vašimi požiadavkami.

Alternatívy a opcie

Hľadať variabilitu po zapracovaní požiadaviek a predpisov je náročná úloha, ktorú vyriešime návrhmi, ktoré sú realistické, zdravé a životaschopné.

Našim cieľom je ponúknuť najlepšie riešenie. Veľa dobrých riešení tento cieľ nenahradí. Naša práca má zmysel, keď vám pomôže k zmene, ktorá bude pozitívna aj pre zamestnancov.

Jednotný prehľad

Naše návrhy sú premyslené a vieme ich obhájiť. Pomôžeme vám pri mnohých rozhodnutiach a pripravíme pevný základ projektu. Správne porozumenie rozsahu smeruje k správnemu rozdeleniu úloh.

Pracujeme efektívne, máme komplexný prehľad