Skip to main content

Author: Milan Illés

Akustické prvky v open-space kanceláriách

Akustické prvky v open-plan kanceláriách

Open-plan kancelárie so sebou prinášajú mnohé výhody ako lepšiu komunikáciu, tímového ducha či flexibilitu. Avšak otvorený priestor bez akustických úprav sa môže rýchlo premeniť na neefektívne a stresujúce pracovné prostredie plné rušivých zvukov. Preto by k modernému open-space dizajnu mali patriť aj premyslené akustické prvky.

Jedným zo základných opatrení je rozdeliť veľkú kancelársku plochu na menšie relatívne odhlučnené zóny, ktoré lepšie podporujú požadované aktivity ako napr. tímovú spoluprácu, súkromnú prácu, telefonovanie či stretnutia. Delenie priestoru umožňujú akustické priečky, paravány alebo akustické stropy.

Dôležitým prvkom je stlmenie ozveny odrážajúcej sa od tvrdých plôch ako sú betónové stropy alebo veľké presklené steny. Na tento účel nám poslúžia akustické panely, obklady alebo podstropné prvky z materiálov pohltujúcich hluk, akým je špecializovaná akustická vlna alebo perlit.

Problematické môžu byť tiež údery a šuchoty prenášajúce sa cez podlahu. Tomuto nežiaducemu efektu zabránime použitím tlmiacich podláh či akustických rohoží pod stolmi. Naopak, mnohí podceňujú dopad zvukovej pohody – príjemnú pracovnú atmosféru vytvoríme mäkkým čalúneným sedením a zónami na neformálne stretnutia.

Case study: Akustické úpravy v pobočke Amazon

Pobočka spoločnosti Amazon s viac ako 300 zamestnancami bojovala s rušivými hlukovými prejavmi v open-space kancelárskom priestore, čo výrazne znižovalo produktivitu práce. Najskôr sme navrhli vytvorenie oddelených zón – na spoločnú prácu tímu, súkromnú prácu a telefonovanie, miestnosť na stretávania.

Stropy kancelárií obložené dekoračnými akustickými panelmi výrazne utlmili odraz hluku. Kritické miesta vystužené akustickými celami ako telefonáreň či miestnosť na stretnutia.

Pre zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti sme osadili špecifické protihlukové podlahy, kompletne čalúnené rohože okolo stolových zón a masívne záclony v časti s presklenými stenami. Celkovým akustickým úpravám napomohla aj čalúnená sadrokartonová stena s rastlinou dekoráciou a ďalšie prvky ako retro akustické privátne sedacie boxy.

Výsledkom bol podstatný pokles sťažností od open-space zamestnancov na rušivé zvuky, lepšia koncentrácia a produktivita práce. Dokonca sa znížila aj fluktuácia.

Praktické ukážky:

1. Akustický absorbčný obklad stropov zložený z perforovaných drevených panelov eliminuje vznik och vadiacej ozveny.

2. Masívny čalúnený paravan z akustickej PES vlny oddeľuje hlučnejšiu a pokojnejšiu zónu.

3. Akustické priečky z makroceluárneho polyuretánu s perforáciou a akustickou vlnou oddeľujú menšie uzatvorené miestnosti ako sú telefonárne či zasadačky.

4. Čalúnené akustické boxy v retro dizajne poskytujú dočasné súkromie.

5. Akustické podlahy pod stolmi z bezohľadných, prírodných materiálov eliminujúcich kročajovú nepriezvučnosť.

6. Čalúnené mobilné paravány, priečky a deliče otvorených priestorov napomáhajú funkčnému zónovaniu.

Dobrá akustika modernými materiálmi je základom efektívneho pracovného prostredia, kde môžu zamestnanci fungovať prirodzeným spoločenským spôsobom bez toho, aby ich neželané zvuky rušili a vyčerpávali. Je dôležitou súčasťou ergonomických a udržateľných kancelárií.

Continue reading

Ergonomické riešenia pre zdravé pracovné prostredie

Ergonomické riešenia pre zdravé pracovné prostredie

Dlhé hodiny strávené v neprirodzenej, strnulej polohe za pracovným stolom neprospievajú nikomu z nás. Bolesti chrbtice, krčnej chrbtice, rámien či zápästí sú bežným sprievodným javom sedavého zamestnania. Ak k tomu pripočítame neustále vnímanie monitora počítača, není sa čomu diviť, že mnohí trpia bolesťami hlavy, očí či nespavosťou. Ergonomické riešenia kancelárskych priestorov dokážu tomuto problému účinne predchádzať.

Základom ergonomického pracoviska je nastaviteľný stôl a stolička, ktoré umožnia zamestnancovi zaujať optimálnu vzpriamenú polohu so správnym uhlom v kolenách, lakťoch a zápästiach. Zdraviu prospeje aj príležitostná zmena pozície na stojaciu, ktorú zabezpečia výškovo nastaviteľné stoly.

Pri práci s monitorom dbáme na to, aby bol umiestnený v správnej vzdialenosti a výške očí, aby nevznikalo namáhanie krčnej chrbtice. Vhodnejšie sú dva menšie monitory ako jeden veľký, pretože tak znížime uhol otáčania hlavy. Klávesnice umiestnime tak, aby sme pri ich používaní nemali ramená zdvihnuté.

Pre zamestnancov, ktorí veľa telefonujú, odporúčame bezdrôtové hands-free náhlavné súpravy, aby sme predišli kriveniu krku a dýchali správnym smerom. Nikdy nesmieme zabúdať ani na dostatočné osvetlenie pracoviska, ktoré zabraňuje namáhaniu očí.

Okrem správneho vybavenia kancelárskych miest máme k dispozícii aj ďalšie prvky zlepšujúce ergonomickú kvalitu pracoviska. Vhodne situované odkladacie poličky znižujú nutnosť časteho ohýbania. Využívanie stoličiek s opierkami na nohy a na ruky odbremení dolné končatiny aj ramená pri sedení.

Case study: Ergonomická kancelária pre spoločnosť Unicorn Systems

Spoločnosť so zamestnancami pracujúcimi dlhé hodiny pri počítačoch sa rozhodla skvalitniť svoje pracovisko s ohľadom na zdravé polohy tela. Pridali sme do open-space plánu dve zóny s elektricky nastaviteľnými stolmi umožňujúcimi striedavo sedieť a stáť.

Do každého kútika sme nainštalovali jednoducho dosiahnuteľné odkladacie poličky na dokumenty a podložky na myš s oporou pre zápästia. Bezdrôtové náhlavné súpravy zase zamedzili kriveniu chrbtice pri telefonovaní.

V samostatných kanceláriách pribudli dve ergonomické stoličky so zdravotnou opierkou v chrbtovej oblasti. Priestor bol dostatočne presvetlený stolnými led lampami pre optimálne osvetlenie. Vďaka ergonomickým prvkom sa znížila miera absencie zamestnancov pre bolesti chrbta a očí o 27%.

Praktické ukážky:

1. Použitie ergonomických stoličiek s možnosťou nastaviť výšku a oporu v oblasti chrbta a krku. Stoličky aj s opierkami na ruky pre odbremenenie ramien.

2. Elektricky nastaviteľné stoly umožnia každému zaujať optimálnu výšku plochy na písanie aj polohu na státie.

3. Odkladacie priestory na dokumenty v primeranej výške bez nutnosti sa permanent ohýbať. Držiak na monitor vo vhodnej vzdialenosti od očí.

4. Dostatok osvetlenia, predovšetkým v rohoch miestnosti. Použitie stolovych lámp s technológiou odpovedajúcou prirodzenému dennému osvetleniu.

5. Bezdrôtové náhlavné súpravy alebo hands-free telefóny minimalizujúce nutnosť krčiť chrbát v neprirodzených polohách.

6. Ergonomické podložky pod myš a klávesnicu zabudované v stole s oporou pre zápästia.

Investícia do ergonomických prvkov pracoviska sa rýchlo vráti v podobe zdravších, spokojnejších a produktívnejších zamestnancov bez častej absencie pre zdravotné problémy. Zdravie našich ľudí by malo byť vždy na prvom mieste.

Continue reading

Vplyv farieb na produktivitu v kancelárskom priestore

Vplyv farieb na produktivitu v kancelárskom priestore

Farby v pracovnom prostredí majú oveľa väčší vplyv na našu psychiku a výkon, ako si mnohí uvedomujeme. Nie nadarmo sa hovorí, že farby dokážu liečiť alebo dvíhať náladu. Pri navrhovaní moderných a efektívnych kancelárskych priestorov by sme preto nemali podceniť ich silu.

Štúdie ukázali, že farebné prostredie priamo ovplyvňuje našu produktivitu, kreativitu, sústredenosť aj celkový pocit pohody na pracovisku. Vhodnou voľbou farieb dokážeme zvýšiť angažovanosť zamestnancov, uvoľniť ich tvorivý potenciál či navodiť pokoj na sústredenie sa.

Modré a zelené odtiene pôsobia upokojujúco a podporujú sústredenosť. Preto sa hodia napríklad do priestorov vyžadujúcich koncentráciu ako sú kancelárie analytikov, účtovníkov alebo kódovacích tímov. Čistý biely interiér zas evokuje profesionalitu a čistotu myšlienok.

Naopak, teplé farby ako červená, oranžová či žltá povzbudzujú našu aktivitu, kreativitu a energiu. Vhodne ich využijeme v brainstormingových miestnostiach, oddychovkách či prechodových priestoroch ako sú chodby. Dokážu zvýšiť produktivitu zamestnancov.

Pozor si však musíme dať na ich príliš intenzívne odtiene, ktoré môžu pôsobiť rušivo až agresívne. Najlepšie je farby kombinovať a používať ich s rozumom a citom pre konkrétne prostredie. Napríklad žltá vhodne dopĺňa svetlé odtiene a dodáva živosť.

Pri navrhovaní zónovania kancelárskych priestorov by sme mali voliť farebnú schému s ohľadom na účel jednotlivých zón. Farebné akcenty poslúžia na zvýraznenie dôležitých prvkov, ale zachováme si celkovú vyváženosť a harmóniu farieb. Vyhýbame sa príliš výrazným kontrastom a skôr volíme prirodzené prechody a kombinácie.

Okrem farieb stenových plôch nemôžeme zabúdať ani na nábytok, podlahu či doplnky. Celkový dojem a pocit z prostredia vytvárajú v súhre. Nevyužívame teda len jednu farbu, ale pracujeme s ich vhodným zladením.

Empiricky bolo dokázané, že kvalitné pracovné prostredie, ktoré rešpektuje vplyv prostredia na psychiku, zvyšuje produktivitu zamestnancov. Správny interiérový dizajn má preto potenciál zlepšiť výkon firmy. Netreba ho preto podceňovať.

<?php echo do_shortcode('[show_tags]'); ?>

Continue reading

Test Fit samostatne

Čo je Test fit?

Test fit je základné priestorové usporiadanie kancelárii, ktoré obsahuje všetky požiadavky, ktoré vaša firma má. Test fit pre vás overí, potvrdí alebo vyvráti vhodnosť zvolených priestorov na zriadenie požadovaných kancelárii.

Pri využití služby Test fit online dostanete od nás pôdorysné riešenie, vyhodnotenie kvality priestorov z hľadiska hygieny ale aj časový plán na realizáciu interiéru.

I. Pôdorysné usporiadanie pracovných priestorov

II. Posúdenie priestorov z hľadiska požiadaviek hygieny

III. Časový harmonogram

TEST FIT PRE FIRMY

Využite našu službu Test fit online zadarmo

KENDU pre vás vypracuje Test fit kancelárskych priestorov. Pracujeme pre firmy, agentov, zástupcov nájomcov, majiteľov budov, developerov. Vyplňte krátky online dotazník a do 3 pracovných dní pre vás vypracujeme test fit. Možno vám zavoláme, pokiaľ by nám nebolo niečo z vašich podkladov jasné.

Všetky výkresy a podklady, ktoré pre vás vypracujeme ostávajú majetkom KENDU. Licencia na sprístupnenie dokumentácie potencionálnym nájomníkom podlieha písomnému súhlasu KENDU. Využitím našej online služby Test fit súhlasíte s týmito podmienkami.

Chcete vidieť čo je obsahom služby Test fit online? Rolujte nižšie, detaily nájdete pod dotazníkom.

Dnes máte šťastný deň

  Dotazník pre váš Test fit

  Vaše údaje

  Pre koho má Test fit slúžiť?

  <strong>Sme realitná kancelária a konzultačná spoločnosť</strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme majitelia budovy, developer, správca </strong> - test fit je pre nášho klienta<strong>Sme firma</strong> - test fit je pre naše účely

  Vaša predstava o priestore

  Požiadavky na funkčné využitie priestoru

  Recepcia (1-2 ľudia)Čakacia zóna pre recepciuSamostatná kancelária pre CEOVeľká rokovacia miestnosť (10-16 ľudí)Kuchynka s drezom, umývačkou riadu, chladničkou a pod.Jedáleň pri kuchynkeServerPríručný sklad

  Priložte výkresy, foto, dokumenty. K analýze Test fit potrebujeme aj CAD verzie výkresov(DGW, DGN, DXF a pod.). Pre viac súborov použite ZIP archív. (max 25MB)

  Iné požiadavky, počty oddelení s počtom ľudí, špeciálne zariadenia a podobne.

  Požiadavky na spracovanie Test fit

  Kedy najneskôr Test fit potrebujete?

  Okrem Test fit, aké dokumenty potrebujete?

  Detailný rozpočetČasový harmonogramOrganizačný plán a spôsob realizácie dielaProjekt interiéru s vizualizáciamiRiadenie realizácie interiéruZoznam našich kapacít a skúsekonstíNaše referencie z podobných projektov

  Akou formou vám Test fit doručíme a odprezentujeme?

  Osobná prezentácia (alebo video konferencia)Poslať emailomPoslať v tlačenej verzii

  Kópia tejto správy bude odoslaná na Váš e-mail.

  Predtým ako nám pošlete požiadavku, skontrolujte formulár, uveďte nám do správy relevantné informácie


  Výsledok online služby Test fit

  Tieto služby Vám poskytneme bezplatne

  I. Pôdorysné usporiadanie pracovných priestorov

  II. Posúdenie priestorov z hľadiska požiadaviek hygieny

  III. Časový harmonogram